't Zwaluwnest

Driestroomhuis ’t Zwaluwnest is een gezinshuis met ruimte voor vier kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Naast het gezinshuis-echtpaar zijn er meerdere vrijwilligers en gastgezinnen betrokken bij ’t Zwaluwnest die binnen of buiten het gezinshuis activiteiten met de bewoners ondernemen.

Onze bewoners hebben een indicatie voor wonen en zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg of vanuit de Jeugdwet. Iedereen heeft een eigen zit-/slaapkamer die ingericht kan worden naar smaak en behoefte.

Hoewel wij sterk de nadruk leggen op het gezinsleven, stimuleren wij ook juist de eigenheid van elke bewoner. De kleinschaligheid van vier bewoners biedt hierin veel ruimte voor maatwerk en die proberen we zoveel mogelijk te benutten.

Missie

Het is onze missie om onze naaste met een beperking een veilig, warm en huiselijke woonplek te bieden. Dit om hem/haar de juiste ondersteuning en begeleiding te geven zodat hij/zij zoveel mogelijk het gewone leven kan ervaren op zijn/haar unieke wijze. Deze missie komt tot uiting in de naam van ons gezinshuis: ’t Zwaluwnest. Het beeld van de warmte en beslotenheid van het nest, de zorg van de ouders, maar ook de mogelijkheid om uit te vliegen, vertolkt onze werkwijze. De naam ’t Zwaluwnest is ontleend aan de Bijbel, waar in Psalm 84 staat dat het nest van de zwaluwen dicht bij Gods altaar staat.

Visie

Wij zien onze naaste met een verstandelijke beperking als volwaardig en waardevol. Hierbij staat niet hun beperking centraal, maar hun mogelijkheden, gaven en kwaliteiten. ’t Zwaluwnest is geen ‘eindstation’. Dit houdt in dat ons gezinshuis een eerste stap is in het verlaten van het ouderlijk huis richting een andere woonvorm. Een andere woonvorm kan zijn een woongroep op een locatie voor mensen met een verstandelijke beperking, begeleid zelfstandig wonen of een ander gezinshuis of kleinschalige woonvorm. Dit is een bewuste keuze om hospitalisatie te voorkomen. Het toekomstperspectief van onze bewoners en hun wettelijke vertegenwoordigers is een onderwerp die regelmatig aan bod komt. Hierbij zoeken we gezamenlijk naar het beste voor onze bewoners.