Driestroom

Driestroomhuis ’t Zwaluwnest is door middel van een franchisesamenwerking gelieerd aan zorginstelling Stichting Driestroom. Een erkende zorgorganisatie met een landelijk bereik. Hierdoor genieten cliënten maximale persoonlijke aandacht in een kleinschalige setting door altijd dezelfde hulpverleners. Hierdoor is de hulp transparant en uiterst efficiënt.

Kwaliteit

‘t Zwaluwnest biedt excellente zorg. Om dit te kunnen doen en blijven doen wordt door Driestroom een pakket van “verplichte” diensten aangeboden waarmee de kwaliteit en continuïteit is gewaarborgd. Ondernemersgroep De Driestroom is een landelijk opererende organisatie die gezinsouders begeleidt en ondersteunt in het traject naar zelfstandig zorgondernemerschap gelieerd aan Driestroom.

Ondernemersgroep De Driestroom is een dochteronderneming van Driestroom. Driestroomhuisouder word je niet zomaar. Nadat een intensief toeleidings- en screeningstraject heeft plaats gevonden, worden gezinsouders getest op zorgondernemerschap door middel van een professioneel en bewezen assessmentprogramma. Gedurende de looptijd van de zorgonderneming adviseert Ondernemersgroep De Driestroom de Driestroomhuisouders over de bedrijfsresultaten en monitoren zij en Driestroom continue de voortgang op ondernemerschap, zorgkwaliteit en continuïteit.

Kwaliteitszorg gecertificeerde zorginstelling

Driestroomhuis ‘t Zwaluwnest valt onder het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van Driestroom.

Driestroomhuizen worden door Driestroom het eerste jaar na start 2 keer getoetst middels een interne audit. Daarna wordt de frequentie jaarlijks of zelfs 2 of 3 jaarlijks. Het kwaliteitscertificaat van Driestroom geeft aan dat de instelling en al haar zorgonderdelen (waaronder de Driestroomhuizen) voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen zoals hieronder beschreven staan:

  • Cliënten staan centraal
  • Goed georganiseerd
  • Continue werken aan optimalisering van het zorgaanbod
  • Periodiek presenteren van betrouwbare resultaten
  • Voldoen aan de eisen die vanuit de wet- en regelgeving, de sector, financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.